Veelgestelde vragen

Hieronder tref je de antwoorden op veel gestelde vragen. Zit je vraag er niet tussen, kan je altijd contact opnemen met een adviseur. Klik rechtsboven om te zoeken naar een adviseur bij jou in de buurt.
 
Je mag maximaal 85% van de marktwaarde in verhuurde staat van het onderpand lenen. 70% Van de hoofdsom wordt in 35 jaar annuïtair afgelost, tenzij je ouder dan 60 jaar bent. Het restant van 30% van de hoofdsom wordt aflossingsvrij verstrekt. De aflosvorm van de lening kan tussentijds gewijzigd worden naar aflossingsvrij, als aangetoond wordt dat de hypotheek niet meer dan 80% van de marktwaarde in verhuurde staat van het onderpand bedraagt. Koop je een woning aan voor de verhuur, is het uitgangspunt de koopsom, maar in voorkomende gevallen kunnen we ook op de getaxeerde marktwaarde in verhuurde staat financieren. Overleg dit met je adviseur. Nestr financiert dan maximaal 85% van de koopprijs. Heb je het object langer dan 6 maanden in bezit, financiert Nestr op basis van de dan geldende waarde in verhuurde staat.
Nestr financiert verhuurde woningen, appartementen en studio’s in heel Nederland. 
Kamerverhuur is ook toegestaan, mits deze gelegen zijn in steden waar een Hogeschool of Universiteit is gevestigd. Ook kennis- en arbeidsmigrantenhuisvesting is onder voorwaarden te financieren. De verhuurorganisatie dient bijvoorbeeld over een SNF-certificaat te beschikken.
 
Daarnaast financiert Nestr ook combinatiepanden, bijvoorbeeld een winkel op de begane grond en 1 of meerdere appartementen daarboven.
 
Raadpleeg je adviseur voor meer informatie hierover.
De hoogte van jouw inkomen in box 1 kan invloed hebben op het verkrijgen van een financiering bij Nestr. Beschik je over een grote portefeuille, is dit minder van belang, omdat een groot deel van je inkomen uit de huurinkomsten bestaat. Heb je echter minder dan 5 verhuurde objecten in bezit, vragen wij een aangifte IB op. We willen dan graag inzicht in je inkomens- en vermogenspositie om te bepalen of je financieel in staat bent door te groeien naar een grotere vastgoedportefeuille. Nestr financiert namelijk geen consumenten.
Het taxatierapport dient een bedrijfsmatig taxatierapport te zijn en de taxateur dient aangesloten te zijn bij NRVT (kamer bedrijfsmatig). Een taxateur mag maximaal 30 kilometer van het te taxeren object gevestigd zijn. Nestr heeft een samenwerking met Dynamis. Je adviseur kan namens jou digitaal een opdracht verstrekken. 
Je kunt jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom aflossen, zonder dat je daar een boete over hoeft te betalen. Daarnaast zijn er nog andere omstandigheden waarbij er geen sprake is van een boete. Deze staan vermeld in de Algemene Voorwaarden. Indien je meer dan 10% van de oorspronkelijke hoofdsom aflost, is er sprake van een boete. Neem hiervoor contact op met je adviseur.
Nestr vereist altijd een eerste recht van hypotheek en staat geen 2e hypotheek achter zich toe. Als je een Nestr financiering aanvraagt op basis van een onderpand dat reeds in jouw bezit is en belast is met meerdere hypotheken, moeten dus alle bestaande geldverstrekkers worden afgelost. Neem bij vragen contact op met je adviseur.
In beginsel wil Nestr dat het onderpand verhuurd wordt met een rechtstreekse huurovereenkomst tussen eigenaar / verhuurder en huurder / gebruiker / bewoner. Andere verhuursituaties zijn ook toegestaan. Denk hierbij aan studentenverhuur maar ook verhuur aan kennis- en arbeidsmigranten is toegestaan. In veel gevallen zit hier een speciaal verhuurbureau tussen.
Het is niet mogelijk om rechtstreeks zaken met je te doen. Een vastgoedfinanciering is een complex financieel product dat veel impact kan hebben op jouw totale financiële plaatje. Neem daarom contact op met een adviseur die voor Nestr bemiddelt. Je kunt ze vinden onder de button rechts bovenin de pagina.
De maandelijkse incasso vindt maandelijks plaats op dezelfde datum dat de financiering bij de notaris is gepasseerd. Heb je de hypotheekakte bij de notaris getekend op (bijvoorbeeld) 14 april, incasseren wij de eerste keer op 14 mei.
Zodra een nieuwbouwwoning is opgeleverd, kan je een vastgoedfinanciering bij Nestr aanvragen. Zolang de woning nog in aanbouw is, kan dat niet. Nestr financiert geen nieuwbouwprojecten.
In veel gevallen is een woning voor de verhuur al verhuurd op het moment van aankoop. Ook komt het soms voor dat de woning nog niet verhuurd is. Dat is geen probleem. Nestr kijkt (en rekent) op dat moment naar de huurwaarde, oftewel de waarschijnlijk te realiseren huurinkomsten. Dit wordt door de taxateur bepaald. Voorwaarde is dat de woning courant is, wat zoveel betekent als ‘goed verhuurbaar’. De woning dient in maximaal 3 maanden na de passeerdatum verhuurd te zijn. Nestr neemt na ongeveer 2 maanden contact met je op om te vragen of het al gelukt is om de woning te verhuren. Kan je gelijk even kennis maken met ons.
Nestr incasseert het bedrag 4 dagen later automatisch opnieuw van je rekening. Zorg er daarom voor dat de incasso dan wel kan plaatsvinden. Is de reden dat de incasso niet is gelukt omdat er te weinig saldo op je rekening stond, zorg er dan voor dat dit tijdig aangevuld wordt. Maak dus niet handmatig het bedrag over.

Als je een vastgoedfinanciering bij Nestr hebt en je wilt een wijziging doorvoeren, kan je deze doorgeven aan je adviseur, maar je kunt ons ook bereiken via je MijnNestr-omgeving. Ook kan je een e-mailbericht sturen aan hypotheek@nestr.nl.

Tref hieronder een overzicht van de soorten wijzigen die plaats kunnen vinden en welke kosten hieraan verbonden zijn:

Wijziging zekerheden (object)

  • Royement: EUR 250 per contract
  • Deelroyement: EUR 250 per contract
  • Splitsingsakte: EUR 250 per zekerheid

 

Wijziging zekerheden (subject)

  • Wijziging rechtsvorm: EUR 250 per contract
  • Wijziging kredietnemer: EUR 250 per contract
  • Wijziging UBO’s: EUR 250 per contract

 

Wijziging zekerheden (financiering)

  • Wijziging aflossingswijze: geen kosten
  • Wijzing incassorekening: geen kosten
  • Uitbetalen bouwdepot: geen kosten

 

Kosten achterstand

  • Indien de automatische incasso voor de 2e achtereenvolgende keer wordt geweigerd: EUR 100 per contract

 

De kosten worden geïncasseerd van de incassorekening.

De genoemde bedragen in dit overzicht zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen in het tarief.

 

Ieder kalenderjaar mag bij Nestr Smart Finance 10% van de oorspronkelijke hoofdsom afgelost worden, zonder dat daarvoor een vergoeding voor vervroegde aflossing verschuldigd is. Voor meer informatie verwijzen wij je door naar de Algemene Voorwaarden van Nestr Smart Finance.

Indien je een extra aflossing doet, verzoeken wij je de extra aflossing over te maken naar IBAN: NL13 ABNA 0857 3093 15 ten name van Stichting Ontvangsten Dutch Mortgage Services, met als omschrijving: “Leningnummer 10000xxxx extra aflossing”.

"Een absolute recordtijd!"

“De doorlooptijd van het indienen van de aanvraag tot het passeren van de financiering en aankoop bij de notaris nam 8 dagen in beslag.” ~ Raymond Bocke van Barlavento