Rente

De rentetarieven die Nestr hanteert voor vastgoedfinancieringen zijn afhankelijk van een paar zaken.

Enerzijds wordt gekeken naar de onderlinge verhouding tussen de hoofdsom van de financiering ten opzichte van de waarde van het te financieren object. Dit noemen we de 'loan to value', afgekort LTV.
Anderzijds kijken we naar hoe lang jij zekerheid wilt, oftewel hoelang wil jij de rente vastzetten?
Voor het maken van de beste keus, overleg dit met je adviseur.

Zie hieronder het overzicht van de actuele rentetarieven:

Tarieven

Rente < 60% LTV 60% - 65% LTV 65% - 70% LTV 70% - 75% LTV 75% - 80% LTV
2 jaar vast 3,15% 3,25% 3,25% 3,55% 3,80%
3 jaar vast 3,15% 3,25% 3,35% 3,60% 4,05%
5 jaar vast 3,25% 3,30% 3,35% 3,65% 3,80%
7 jaar vast 3,30% 3,35% 3,40% 3,70% 3,95%
10 jaar vast 3,55% 3,60% 3,65% 3,95% 4,40%

Let op: de rentetarieven kunnen tijdens het acceptatieproces nog wijzigen.