Rente vastgoedfinanciering

De rentetarieven die Nestr hanteert voor vastgoedfinancieringen zijn afhankelijk van een aantal zaken.

Enerzijds wordt gekeken naar de onderlinge verhouding tussen de hoofdsom van de financiering ten opzichte van de waarde van het te financieren object. Dit noemen we de 'loan to value', afgekort LTV.
Anderzijds kijken we naar hoe lang je zekerheid wilt, oftewel hoelang wil je de rente vastzetten?
Overleg dit met je adviseur om tot de beste keus te komen.

Zie hieronder het overzicht van de rentetarieven per 30 september 2020:

Tarieven

Rente < 60% LTV 60% - 65% LTV 65% - 70% LTV 70% - 75% LTV 75% - 80% LTV
2 jaar vast 3,40% 3,45% 3,45% 3,75% 4,10%
3 jaar vast 3,15% 3,25% 3,30% 3,60% 3,90%
5 jaar vast 3,15% 3,25% 3,30% 3,60% 3,90%
7 jaar vast 3,20% 3,25% 3,30% 3,60% 3,90%
10 jaar vast 3,45% 3,50% 3,55% 3,85% 4,15%

Let op: de rentetarieven kunnen tijdens het acceptatieproces nog wijzigen.