De Nestr Vastgoed­financiering voor huisvesting van arbeidsmigranten

Er zijn ruim 800.000 arbeidsmigranten werkzaam in Nederland. Bijna de helft van deze werknemers zijn werkzaam in de logistiek, de rest is werkzaam in bijvoorbeeld de tuinbouw, voedingsindustrie, metaalindustrie of landbouw. Al deze buitenlandse werknemers zoeken, vaak via een uitzendorganisatie, naar huisvesting. Nestr biedt de mogelijkheid om woningen die verhuurd worden aan arbeidsmigranten te financieren. Voldoe je aan de acceptatiecriteria, hanteren wij dezelfde voorwaarden alsof je regulier verhuurd. Helder toch?

Ben je geïnteresseerd? Zoek een een Nestr-adviseur bij jou in de buurt. Nestr is namelijk smart finance.

Onderdak bieden én rendement maken

Het zoeken en vinden van passende huisvesting als arbeidsmigrant is lastig. Erg lastig. Daarom sluiten zij zich in de meeste gevallen aan bij een uitzendorganisatie die alles voor hen regelt, zodat zij zich verder kunnen focussen op werk.

Nestr wil dat de huisvesting van deze buitenlandse arbeiders op een correcte wijze plaatsvindt. Daarom zal de uitzendorganisatie altijd moeten beschikken over een SNF-certificaat. De Stichting Normering Flexwonen verleent deze certificaten en controleert jaarlijks of nog steeds aan de voorwaarden wordt voldaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de onderdelen brandveiligheid, bezettingsgraad, hygiëne, onderhoud en verwarming. Door deze jaarlijkse controle wordt geborgd dat de arbeidsmigranten gehuisvest worden zoals jij dat zelf ook zou willen.

Voldoet je verhuurder aan de voorwaarden van Nestr, gaan wij niet uit van de huur die het object zou opleveren bij verhuur aan een regulier gezin, maar gaan wij uit van de maximaal redelijke huur voor een arbeidsmigrant. In de praktijk betekent dit dat Nestr jou meer kan financieren.

Financiering voor huisvesting van arbeidsmigranten

De revolutionaire financiering voor verhuurd vastgoed aan arbeidsmigranten:

  • Uitgangspunt is een huurovereenkomst met SNF gecertificeerde uitzendorganisatie of beheermaatschappij;
  • Als het object over een vergunning van de gemeente beschikt om arbeidsmigranten te huisvesten, financieren we op basis van de maximaal redelijke huur voor een arbeidsmigrant. LET OP: de financiering kan maximaal 85% LTV van de getaxeerde leegwaarde van het object bedragen;
  • Als het object niet over een vergunning van de gemeente beschikt om arbeidsmigranten te huisvesten, maar de gemeente dit gedoogd, financieren we op basis van reguliere verhuur (bijvoorbeeld een gezin of studenten);
  • Verhuur rechtstreeks aan de arbeidsmigrant is mogelijk, mits er een kamerverhuurvergunning aanwezig is én de eigenaar beschikt over een SNF certificaat. Uitgangspunt voor de taxatie is de WWS puntenhuur;
  • Nestr biedt 35 jaar zekerheid;
  • Nestr financiert in heel Nederland zonder opslag op de rente;
  • Geen afslag op de maximale LTV;
  • Tot 80% LTV aflossingsvrij;
 
Verder gelden alle acceptatievoorwaarden van de Nestr Vastgoedfinanciering. Klik hieronder om deze te bekijken.

Rente vastgoed­financiering voor arbeidsmigranten

RENTE≤50% LTV≤60% LTV≤65% LTV≤70% LTV≤75% LTV≤80% LTV≤85% LTV
variabel7,64%7,64%7,64%7,64%7,89%8,14%8,14%
2 jaar vast6,50%6,50%6,50%6,55%6,65%7,00%8,30%
3 jaar vast5,95%5,95%6,00%6,05%6,15%6,40%7,85%
5 jaar vast5,75%5,75%5,80%5,85%5,95%6,30%7,70%
7 jaar vast5,85%5,85%5,85%5,90%6,05%6,35%7,80%
10 jaar vast5,95%5,95%5,95%6,00%6,15%6,45%8,15%

Financiering voor verhuur aan arbeidsmigranten

Nestr financiert tot maximaal 85% loan to value en tot 80% aflossingsvrij.

Rente

Nestr biedt je een scherpe rente. We hanteren namelijk geen opslag voor financiering van de huisvesting van arbeidsmigranten. Waar wacht je nog op?

Rentevastperiode

Je hebt een ruime keuze om je rente voor kortere of langere tijd vast te zetten. Wil je groeien of juist consolideren? Laat je door een aangesloten adviseur goed informeren.
 

Een vastgoed­financiering voor verhuurde woningen door heel Nederland​

Daar waar bij andere aanbieders de focus op grote steden en verstedelijkte gebieden ligt, focust Nestr zich op heel Nederland. Ook als het gaat om financiering van verhuur aan arbeidsmigranten. Net als jij heeft Nestr namelijk vertrouwen in de toekomst van de markt van verhuurde woningen. En dus niet alleen in de stad maar ook op het platteland. Want ook daar wordt gewoond, gewerkt en geleefd. Ook door arbeidsmigranten.

Uiteraard willen wij zaken doen met bonafide verhuurders, dus is een SNF-certificaat noodzakelijk. Dit certificaat ziet er namelijk op toe dat buitenlandse werknemers op de juiste wijze gehuisvest worden. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Stichting Normering Flexwonen. Je kunt op hun website meer informatie vinden over hun werkzaamheden om te voorkomen dat arbeidsmigranten niet correct worden gehuisvest: www.normeringflexwonen.nl

*Nestr Smart Finance verstrekt geen vastgoedfinanciering aan consumenten.

“Reguliere banken kunnen op een dergelijke locatie niet financieren"

“Mijn klant is ontwikkelaar en realiseert juist in de provincie kleinschalige nieuwbouwprojecten.” ~ Pascal Hofstra van Debt Finance