Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nestr is een geldverstrekker die professionele beleggers in Nederland wil helpen met het optimaliseren en uitbouwen van hun beleggingsportefeuille. Maar Nestr wil meer zijn dan een leverancier van ‘geld’. Nestr wil maatschappelijke meerwaarde creëren.

Meerwaarde

Naast het financieren van verhuurd onroerend goed wil Nestr meer betekenen voor beleggers en dus inwoners van Nederland. Niet iedereen heeft altijd de wind in de rug en kan wel eens een helpende hand gebruiken. Nestr reserveert van elke gepasseerde financiering een bedrag en schenkt dit elke maand aan iemand die dit steuntje in de rug kan gebruiken.

Lees hieronder de initiatieven die wij al gesponsord hebben.

Wil jij ook gesponsord worden?

Iedereen komt hier in beginsel voor in aanmerking, dus klanten van Nestr maar ook mensen die geen klant bij Nestr zijn.

Stuur ons een bericht op mvo@nestr.nl en elke maand worden de ingediende verzoeken door de medewerkers van Nestr gelezen en kan elke medewerker zijn stem uitbrengen op het verzoek dat hem of haar het meeste aanspreekt. Het verzoek met de meeste stemmen komt in aanmerking voor het sponsorbedrag.

Augustus 2021 Tour du ALS

Deze maand heeft Maarten Gietelink namens Nestr Smart Finance de sponsorcheque uitgereikt aan de heer Wim Hoogkamer. Sinds jaar en dag is hij een fervent liefhebber van fietsen. In 2010 ontmoette hij zijn “fietsvriend” Cor in Zuid Afrika. Nadat bleek dat beide heren een gezamenlijke hobby hadden, hebben ze sindsdien vele fietstochten gemaakt, waaronder bijvoorbeeld een aantal keer Alpe d’HuZes. Dat is, net als Tour du ALS, een eendaagse georganiseerde “beklimming”. Alpe d’HuZes is geld inzamelen voor onderzoek en bestrijding van Kanker, Tour du ALS voor onderzoek naar ALS.

Op de vraag waarom de heer Hoogkamer de Mont Ventoux beklimt, aarzelt hij: “Tja, waarom doe je dit? Toen ik met mijn werk en bedrijf bezig was had ik niet veel tijd om iets te doen voor en ten behoeve van de medemens. Nu ik hier na mijn pensionering meer tijd voor heb, vind ik dat ik hieraan ook tijd moet besteden, zeker ook omdat ikzelf een prima gezondheid heb, alles kan doen en, tot nog toe, nooit ziek ben, ondanks mijn 74 jaar”.

Inmiddels kunnen wij meedelen dat de heer Hoogkamer op 11 september 3 maal de Mont Ventoux heeft beklommen en samen met 479 deelnemers een totaalbedrag bij elkaar hebben gefietst van EUR 1.201.872. Respect en hulde!

Meer informatie is te lezen op de website www.tourduals.nl 

mvo mei

Het Keihuis

Deze maand heeft Justin van Oers namens Nestr Smart Finance de sponsorcheque uitgereikt aan Frans Linssen. Zijn doel is om een zorgcentrum op te starten in Eindhoven. Op deze manier krijgen daklozen een eigen plek en worden zij naast ‘bed en brood’ ook geholpen met een plek waar ze 24 uur per dag welkom zijn, waar ze geholpen worden om van een mogelijke verslaving af te komen of waar ze binnen de organisatie aan werk worden geholpen. Alleen het bieden van een slaapplaats lost het onderliggende probleem namelijk niet op.

Het idee ontstond nadat Frans een gehandicapte man ontmoette, wiens vrouw was overleden. Doordat zij de kostwinnaar was, belandde deze man op straat. Frans, die op dat moment zelf ook dakloos was, besloot de man bij te staan. Helaas raakte deze man in het ziekenhuis en Frans bezocht hem regelmatig. De man was helaas slachtoffer van het systeem geworden en werd van het kastje naar de muur gestuurd. De man had als droom om hier verandering in aan te brengen en overlegde dit met Frans. De dag daarna overleed de man en sindsdien loopt Frans met dit idee in zijn hoofd rond, om nu in actie te komen.

Frans wil een kantoor opstarten waar naast kamers voor daklozen ook een uitzendbureau en verslavingszorg in zijn ondergebracht. Linssen: “Op deze manier kunnen de betreffende personen hier starten met werken en vanuit daar doorgroeien naar banen buiten de organisatie”. Om dit tot uitvoer te brengen, heeft Linssen hulp nodig. Hij ziet graag dat iemand hem kan helpen met het maken van een businessplan en het opstarten van een kantoor. “Alle hulp is welkom, mens kunnen geld doneren, maar ook spullen en hulp met zaken waar ik minder goed in bedreven ben”.

Tot slot besluit Linssen: “Tot 2020 leefden er geschat 45.000 daklozen op straat en door corona is dat aantal verder opgelopen tot ongeveer 60.000. Dak- en thuislozen worden altijd met de nek aangekeken, maar niemand van deze 60.000 heeft bewust de keuze gemaakt om op straat te leven. Het is altijd een samenloop van omstandigheden dat mensen op straat belanden. Ik hoop ook iets te kunnen doen aan het begrip voor deze groep mensen. Ze kunnen namelijk het ene moment je buurman zijn, het andere moment tref je aan in het park of bij het station. Ik hoop dat mensen zich dat gaan realiseren”. Frans is in Eindhoven inmiddels een lokale bekendheid, want hij heeft al menig interview voor radio, televisie en de schrijvende pers gegeven, om zo meer bekendheid voor zijn project te verkrijgen. Onder andere Vader Abraham en acteur Frank Lammers hebben hun steun al toegezegd.

Meer informatie is te lezen op de website van ’t Keihuis.

April 2021
Knuffel tegen Eenzaamheid

Maart was een maand waar Nestr veel inzendingen heeft mogen ontvangen. Het maken van een keus wordt daardoor extra bemoeilijkt voor de medewerkers van Nestr, maar desondanks heeft Knuffel tegen Eenzaamheid met ruime meerderheid de meeste stemmen verkregen.

De 12-jarige Victoria Bruggeman is de oprichter van Knuffel tegen Eenzaamheid. Doordat ze haar eigen opa en oma bezocht in het verpleeghuis, constateerde ze dat er veel ouderen eenzaam zijn. Toen ze een keer een knuffel meehad en deze aan een bewoner gaf, zag ze de impact hiervan en was het idee voor Knuffel tegen Eenzaamheid geboren. Inmiddels worden er inmiddels al meer dan 600 knuffels op jaarbasis geschonken aan met name demente bejaarden.

Victoria verteld: “Het is moeilijk onder woorden te brengen hoe deze mensen reageren op knuffels. Het brengt hun terug naar de mooie jaren en soms zie je mensen, die nog maar af en toe communiceren, maar bij het zien van de knuffel beginnen te lachen”.

Inmiddels is Victoria samen met 4 andere kinderen ook Kinderburgemeester van Heerlen en probeert ze vanuit die rol meer initiatieven te ontplooien.

Wil je Knuffel tegen Eenzaamheid ook steunen? 

MVO - De SchoolSchrijver

Maart 2021
De SchoolSchrijver

De aanmelding die deze maand de meeste stemmen heeft verkregen is Stichting De Schoolschrijver.

De missie van stichting De Schoolschrijver: kinderen taalsterk maken opdat ze volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. De Schoolschrijver gelooft dat (kinderboeken) lezen en creatief schrijven een fundamentele verandering teweeg kan brengen in de relatie van een kind tot zijn wereld. Kinderen die goed kunnen lezen en die zich verbaal en schriftelijk goed kunnen uitdrukken, kunnen zich persoonlijk ontplooien, sterke relaties bouwen en hun kansen op school en in de maatschappij verbeteren.

Om deze missie te verwezenlijken ontwikkelt De Schoolschrijver programma’s rond lezen en schrijven voor alle basisscholen die hun leerlingen willen helpen betere lezers en sterkere schrijvers te worden. In alle programma’s, live of digitaal, dragen bekende kinderboekenschrijvers hun liefde voor taal en hun beste tips en werkopdrachten over op leerlingen, leerkrachten, leesconsulenten en ouders.

Meer informatie is te lezen op de website  https://www.deschoolschrijver.nl/

Wil je De Schoolschrijver ook steunen? 

Februari 2021
Helpcenter

De aanmelding die deze maand de meeste stemmen heeft verkregen is Stichting Helpcenter.

Het Helpcenter is een christelijke non-profit hulporganisatie in Zuid Limburg, De organisatie is erop gericht om mensen in praktische en sociale armoede, hulp te bieden en ze te ondersteunen op weg naar herstel en zelfredzaamheid. De kracht van Helpcenter is dat ze op verschillende fronten mensen helpen.

Oprichter Maarten Thomassen: “Deze mensen hebben hulp nodig en daar wil Helpcenter zich voor inzetten. Niet alleen door ondersteuning met de eerste levensbehoeften zoals voedsel en kleding, maar ook door middel van hulp en begeleiding, hulp bij schulden, hulp bij het zoeken naar werk en het vinden van dagritme of invulling. Omdat we verschillende vormen van hulp onder één dak aanbieden en de persoon centraal wordt gesteld, ontstaat er een goed beeld van de noodzakelijke hulp en kunnen we mensen en gezinnen duurzame hulp bieden.” Helpcenter ondersteunt op deze wijze tientallen gezinnen en personen.

Meer informatie is te lezen op de WEBSITE.

Wil je Helpcenter ook steunen? Kik dan op de button hieronder.

Helpcenter met cheque van Nestr als MVO project

Januari 2021
Sintvoorieder1

De aanmelding die deze maand de meeste stemmen heeft verkregen is Sintvoorieder1. Deze Stichting heeft als doelstelling om zoveel mogelijk kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar van een sinterklaascadeau te voorzien. De cadeaus zijn bedoeld voor kinderen voor wie dit niet vanzelfsprekend is. Vaak zijn deze kwetsbare kinderen afhankelijk van voedselbanken of (crisis)opvang (o.a. blijfhuizen, open opvangcentra en begeleid wonen).

Ruim tien jaar geleden is het als burgerinitiatief begonnen in een woonkamer in Den Haag met 250 cadeaus. Sinds 2015 is Sintvoorieder1 een stichting met ANBI-status en hebben ze in december 2020 bijna 12.500 cadeaus uitgedeeld.

Zowel 2020 als 2021 zijn, vanwege de coronacrisis, zeer uitdagende jaren voor Sinterklaas. Enerzijds heeft de stichting de aanvragen zien toenemen, anderzijds blijven donaties in natura en financiële donaties sterk achter. Sponsoring is dus hard nodig om vanaf februari 2021 weer hard aan de slag te kunnen gaan, zodat Sinterklaas ook in 2021 geen enkel huis voorbij gaat!

Meer informatie is te lezen op de website www.sintvoorieder1.nl.

Wil je Sintvoorieder1 ook steunen? Klik dan HIER 

December 2020
Alpe d'HuZes

Wij hebben Susan van Schijndel leren kennen op een kennisdag van Great Property Experience, vlak voor de Corona-uitbraak. Hier vertelde ze het verhaal dat haar moeder in 2019 na een kort ziekbed aan longkanker is overleden. Susan wil daarom nu haar steentje bijdragen door geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Ze gaat de Alpe d’HuZes wandelen. Dit betekent dat ze alle 15 bochten van de Alpe d’Huez 6 keer gaat zien.

Helaas is als gevolg van het Corona-virus de editie 2020 niet doorgegaan, maar in 2021 is ze zeker van de partij en Nestr ondersteunt haar door middel van het sponsoren van EUR 500.

Spreekt dit verhaal je aan, dan kan je Susan uiteraard ook sponsoren. Klik hier voor haar verhaal. Namens alle medewerkers van Nestr: heel veel succes!

susan van schijndel

Wil jij ook gesponsord worden?

Iedereen komt hier in beginsel voor in aanmerking, dus klanten van Nestr maar ook mensen die geen klant bij Nestr zijn.

Stuur ons een bericht op mvo@nestr.nl en elke maand worden de ingediende verzoeken door de medewerkers van Nestr gelezen en kan elke medewerker zijn stem uitbrengen op het verzoek dat hem of haar het meeste aanspreekt. Het verzoek met de meeste stemmen komt in aanmerking voor het sponsorbedrag.