FAQ

Hieronder tref je de antwoorden op de meest gestelde vragen:

Q: Hoeveel kan ik maximaal lenen?

A: Je mag maximaal 80% van de marktwaarde in verhuurde staat van het onderpand lenen, mits je dat onderpand langer dan 6 maanden in bezit hebt. Bij aankoop van een onderpand financieren wij maximaal 80% van de aankoopsom. De lening wordt in 35 jaar annuïtair afgelost, tenzij je ouder dan 60 bent. De aflosvorm van de lening kan tussentijds gewijzigd worden naar aflossingsvrij, als aangetoond wordt dat de hypotheek niet meer dan 60% van de marktwaarde in verhuurde staat van het onderpand bedraagt.

Q: Welke type onderpanden zijn te financieren?

A: Nestr financiert verhuurde woningen, appartementen en studio’s in heel Nederland. Kamerverhuur is ook toegestaan, mits deze gelegen zijn in steden waar een Hogeschool of Universiteit is gevestigd. Is er sprake van bijvoorbeeld een winkel op de begane grond met daarboven verhuurde appartementen behoort dat ook tot de mogelijkheden. Raadpleeg jouw adviseur voor meer informatie hierover.

Q: Heeft mijn inkomen uit dienstverband invloed op de aanvraag van de financiering?

A: De hoogte van jouw inkomen in box 1 kan invloed hebben op het verkrijgen van een financiering bij Nestr. Beschik je over een grote portefeuille, is dit minder van belang, omdat een groot deel van je inkomen uit de huurinkomsten bestaat. Heb je echter minder dan 5 verhuurde objecten in bezit, vragen wij een aangifte IB op.

Q: Waar dient een taxatierapport aan te voldoen?

A: Nestr maakt standaard gebruik van een Dynamis-taxateur. Je adviseur kan namens jou digitaal een opdracht verstrekken. Het taxatierapport dient een bedrijfsmatig taxatierapport te zijn. Tevens dient de taxateur aangesloten te zijn bij RICS, VastgoedPRO, Vastgoedcert of NRVT. Een taxateur mag maximaal 30 kilometer van het te taxeren object gevestigd zijn.

Q: Moet ik boete betalen als ik een extra aflossing doe?

A: Je kunt jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom aflossen, zonder dat je daar een boete over hoeft te betalen. Daarnaast zijn er nog andere omstandigheden waarbij er geen sprake is van een boete. Deze staan vermeld in de Algemene Voorwaarden. Indien je meer dan 10% van de oorspronkelijke hoofdsom aflost, kan er sprake zijn van een boete. Neem hiervoor contact op met je adviseur.

Q: Staat Nestr een tweede hypotheek toe?

A: Nestr vereist altijd een eerste recht van hypotheek en staat geen 2e hypotheek achter zich toe. Als je een Nestr financiering aanvraagt op basis van een onderpand dat reeds in jouw bezit is en belast is met meerdere hypotheken, moeten dus alle bestaande geldverstrekkers worden afgelost. Neem bij vragen contact op met je adviseur.

Q: Is onderverhuur toegestaan?

A: Nestr eist dat het onderpand verhuurd wordt met een rechtstreekse huurovereenkomst tussen eigenaar / verhuurder en huurder / gebruiker / bewoner. In individuele casussen kan hiervan, na voorafgaande goedkeuring door Nestr, afgeweken worden.

Q: Kan ik rechtstreeks een financiering bij Nestr aanvragen?

A: Het is niet toegestaan om rechtstreeks zaken met jou te doen. Neem daarom contact op met een adviseur die voor Nestr bemiddelt. Kijk hiervoor op de button hieronder.

Q: Wanneer wordt de rente (en eventuele aflossing) van mijn rekening afgeschreven?

A: De maandelijkse incasso vindt maandelijks plaats op dezelfde datum dat de financiering bij de notaris is gepasseerd.

Q: De incasso is mislukt. Wat moet ik nu doen?

A: Nestr incasseert het bedrag 4 dagen later automatisch opnieuw van je rekening. Zorg er daarom voor dat de incasso dan wel kan plaatsvinden. Is de reden dat de incasso niet is gelukt omdat er te weinig saldo op je rekening stond, zorg er dan voor dat dit tijdig aangevuld wordt.

Q: Financiert Nestr nieuwbouwwoningen?

A: Zodra een nieuwbouwwoning is opgeleverd, kan je een vastgoedfinanciering bij Nestr aanvragen. Zolang de woning nog in aanbouw is, kan dat niet. Nestr financiert geen nieuwbouwprojecten.

Q: Moet een woning verhuurd zijn op het moment van aanvragen van een vastgoedfinanciering?

A: In veel gevallen is een woning voor de verhuur al verhuurd op het moment van aankoop. Ook komt het soms voor dat de woning nog niet verhuurd is. Dat is geen probleem. Nestr kijkt (en rekent) op dat moment naar de huurwaarde, oftewel de waarschijnlijk te realiseren huur. Dit wordt door de taxateur bepaald. Voorwaarde is dat de woning courant is, wat zoveel betekent als 'goed verhuurbaar'. De woning dient in maximaal 3 maanden na de passeerdatum verhuurd te zijn.